Uchwała nr IX 75 2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-08-07 12:11:21 | Data modyfikacji: 2019-08-07 12:20:10.
 Uchwała nr IX 76 2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 25 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2019-2027

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-08-07 12:17:22 | Data modyfikacji: 2019-08-07 12:19:12.
 Uchwała nr IX 77 2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-08-07 12:21:30.
  Uchwała nr IX 78 2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-08-07 12:24:19.
  Uchwała nr IX 79 2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-08-07 12:26:42.
  Uchwała nr IX 80 2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/58/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-08-07 12:28:46.
 Zestawienie głosowań (PDF)

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-08-07 12:30:17 | Data modyfikacji: 2019-08-07 12:30:42.

Zobacz:
 sesja 4 .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  sesja 11 .  sesja 12 .  sesja 13 .  sesja 14 . 
Data wprowadzenia: 2019-08-07 12:30:17
Data modyfikacji: 2019-08-07 12:30:42
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat