Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-09-04 08:24:28.
 Obwieszczenie PKW z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-09-04 08:42:10.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Wilczyce z dnia 2 września 2019 roku w sprawie podziału Gminy Wilczyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-09-04 08:14:03.
  Informacja dotycząca miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-09-12 08:07:01.
 INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 16 września 2019 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń i losowań do obwodowych komisji wyborczych (pdf)

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-09-16 13:19:11.
 Protokoły z losowań składów obwodowych komisji wyborczych (PDF)

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-09-19 08:18:55.
 POSTANOWIENIE NR 208/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-09-24 08:56:27.
 POSTANOWIENIE NR 209/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-09-24 12:54:27.
 Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-10-01 10:43:42.
Data wprowadzenia: 2019-10-01 10:43:42
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat