Uchwała Nr X/81/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 25 września 2019 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Sandomierzu

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-10-02 10:39:16.
 Uchwała Nr X/82/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2019-2027

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-10-02 10:49:26 | Data modyfikacji: 2019-10-02 10:50:56.
 Uchwała Nr X/83/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 25 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-10-02 10:59:10 | Data modyfikacji: 2019-10-02 11:00:54.
 Uchwała Nr X/84/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach przez Gminę Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-10-02 11:03:41.
 Uchwała Nr X/85/2019 z dnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-10-02 11:07:54 | Data modyfikacji: 2019-10-02 11:10:35.

Zobacz:
 sesja 4 .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  sesja 11 .  sesja 12 .  sesja 13 .  sesja 14 . 
Data wprowadzenia: 2019-10-02 11:07:54
Data modyfikacji: 2019-10-02 11:10:35
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat