Uchwała Nr XI/86/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 października 2019 r. w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi JFC POLSKA Sp. z o.o. z dnia 26 września 2019 r. i dnia 18 października 2019 r. dotyczącej postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce"

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-11-04 14:11:28 | Data modyfikacji: 2019-11-04 14:11:48.
 Uchwała Nr XI/87/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-11-04 14:13:38.
 Uchwała Nr XI/88/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 października 2019 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Sandomierzu na uchwałę Nr IV/38/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-11-04 14:17:15.
 Uchwała Nr XI/89/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-11-04 14:19:57.
 Wyniki głosowań (PDF)

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-11-14 11:40:37.

Zobacz:
 sesja 4 .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  sesja 11 .  sesja 12 .  sesja 13 .  sesja 14 . 
Data wprowadzenia: 2019-11-14 11:40:37
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat