Uchwała Nr XIII/102/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-12-24 09:39:36.
 Rozstrzygnięcie nadzorcze dot. uchwały Nr XIII/102/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-02-13 14:44:21.
 Uchwała Nr XIII/103/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-12-24 09:44:13 | Data modyfikacji: 2020-02-13 14:38:58.
 Uchwała Nr XIII/104/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Wilczyce na 2020 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-12-24 09:45:08 | Data modyfikacji: 2020-02-13 14:38:51.
 Uchwała Nr XIII/105/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-12-24 09:47:40 | Data modyfikacji: 2020-02-13 14:38:45.
 Uchwała Nr XIII/106/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wilczyce z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-12-24 09:51:38 | Data modyfikacji: 2020-02-13 14:38:40.

Zobacz:
 sesja 4 .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  sesja 11 .  sesja 12 .  sesja 13 .  sesja 14 . 
Data wprowadzenia: 2019-12-24 09:51:38
Data modyfikacji: 2020-02-13 14:38:40
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat