Uchwała Nr XIV/107/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2020-2027

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-01-09 09:29:54 | Data modyfikacji: 2020-01-09 09:31:06.
 Uchwała Nr XIV/108/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2020 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-01-09 09:43:56.
 Uchwała Nr XIV/109/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2020 roku

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-01-09 09:47:13.
 Uchwała Nr XIV/110/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-01-09 09:48:39.
 Uchwała Nr XIV/111/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Wilczyce na 2020 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-01-09 09:51:32 | Data modyfikacji: 2020-01-09 09:55:00.
 Uchwała Nr XIV/112/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z członkostwa w komisji gospodarki finansowej, rolnictwa, drogownictwa, promocji i rozwoju gospodarczego

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-01-09 09:58:27.
 Uchwała Nr XIV/113/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z członkostwa w komisji skarg, wniosków i petycji

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-01-09 10:01:09.

Zobacz:
 sesja 4 .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  sesja 11 .  sesja 12 .  sesja 13 .  sesja 14 . 
Data wprowadzenia: 2020-01-09 10:01:09
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat