Zarządzenie Nr 4/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Wilczyce na 2020 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-09-18 10:27:24 | Data modyfikacji: 2020-09-18 10:28:39.
 Zarządzenie Nr 5/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie opracowania planów finansowych dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2020 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-09-18 10:30:53.
 Zarządzenie Nr 6/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-09-18 10:32:45.
 Zarządzenie Nr 7/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-09-18 10:34:58.
 Zarządzenie nr 8/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie: przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w urzędzie Gminy Wilczyce tj. na stanowisko ds. gospodarki odpadami i powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej nabór (PDF)

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-02-03 13:58:38 | Data modyfikacji: 2020-02-03 13:58:48.
 Zarządzenie Nr 9/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu projektu pn. „RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce”

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2023-02-09 08:54:59.
 Zarządzenie Nr 16/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-09-18 10:36:40.
 Zarządzenie Nr 19/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wilczyce oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-09-22 13:13:52 | Data modyfikacji: 2020-09-22 13:33:57.
 Zarządzenie Nr 20/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-09-18 10:44:31.
 Zarządzenie nr 23/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad, związanych ze stwierdzonymi przypadkami koronowirusa COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujących na terenie Gminy Wilczyce (PDF)

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-03-16 08:39:01 | Data modyfikacji: 2020-03-16 11:31:58.
 Zarządzenie nr 24/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie funkcjonowania Urzędu Gminy Wilczyce, w związku ze stwierdzonymi przypadkami koronowirusa COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (PDF)

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-03-16 11:30:43 | Data modyfikacji: 2020-03-16 11:32:07.
 Zarządzenie Nr 25/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-09-18 10:45:40.
 Zarządzenie Nr 28/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie okresowej zmiany organizacji pracy Urzędu Gminy w Wilczycach

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-03-30 12:55:30.
 Zarządzenie Nr 29/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-09-18 10:47:39.
 Zarządzenie Nr 30/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-09-18 14:22:28.
 Zarządzenie Nr 33/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-09-18 14:24:34.
 Zarządzenie Nr 35/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-09-18 14:30:02.
 Zarządzenie Nr 36/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-09-18 14:31:08 | Data modyfikacji: 2020-09-18 14:34:27.
 Zarządzenie Nr 42/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-09-21 07:48:07.
 Zarządzenie Nr 46/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-09-21 07:50:17.
 Zarządzenie Nr 47/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-09-21 07:52:44.
 Zarządzenie Nr 48/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-09-21 07:55:46.
 Zarządzenie Nr 49/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-09-21 08:25:55.
 Zarządzenie Nr 51/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-09-21 08:31:55.
 Zarządzenie Nr 54/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Wilczyce, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2020 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-09-28 14:24:14 | Data modyfikacji: 2020-09-28 14:31:11.
 Zarządzenie Nr 55/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Wilczycach w zamian za święta przypadające w sobotę 15 sierpnia 2020 r. oraz 26 grudnia 2020 r. - tj. w innym dniu niż niedziela

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-08-12 12:50:02.
 Zarządzenie Nr 58/2020 Wójta Gminy z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-09-21 08:43:29.
 Zarządzenie Nr 60/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 3 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-09-21 08:46:10.
 Zarządzenie Nr 62/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 14 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2021-01-19 11:38:51.
 Zarządzenie Nr 69/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2021-01-19 11:36:18.
 Zarządzenie Nr 71/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 2 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2021-01-19 11:32:59.
 Zarządzenie Nr 75/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 12 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2021-01-19 11:26:39.
 Zarządzenie Nr 76/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 20 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2021-01-19 10:43:06.
 Zarządzenie Nr 79/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 27 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2021-01-19 10:35:19.
 Zarządzenie Nr 81/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2021-2027

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-12-15 12:02:24 | Data modyfikacji: 2020-12-15 12:57:00.
 Zarządzenie Nr 82/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2021 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-12-15 13:15:35 | Data modyfikacji: 2020-12-15 13:16:39.
 Zarządzenie Nr 85/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2021-01-19 10:30:55 | Data modyfikacji: 2021-01-19 10:40:18.
 Zarządzenie Nr 87/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2021-01-19 10:26:09.

Zarządzenie Nr 88/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2021-01-19 07:44:20.
 Zarządzenie Nr 89/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2021-01-18 14:50:24.
 Zarządzenie Nr 92/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2021-01-18 14:48:31.
 Zarządzenie Nr 94/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2021-01-18 14:44:17 | Data modyfikacji: 2021-01-18 14:44:40.
Data wprowadzenia: 2021-01-18 14:44:17
Data modyfikacji: 2021-01-18 14:44:40
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat