Zarządzenie Nr 17/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-03-03 12:01:05.
 Informacja w sprawie dokonania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-03-27 15:06:00 | Data modyfikacji: 2020-03-27 15:10:08.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Wilczyce z dnia 1 kwietnia 2020 roku w sprawie podziału Gminy Wilczyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (PDF)

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-04-10 08:59:47 | Data modyfikacji: 2020-05-06 13:08:36.
 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-04-17 13:58:28.
 POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-06-08 13:00:37.
 Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-06-08 13:14:34.
 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wilczyce z dnia 8 czerwca 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-06-10 14:32:34 | Data modyfikacji: 2020-06-17 14:39:13.
 INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-06-12 23:06:45.
 OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-06-15 07:48:01.
 POSTANOWIENIE NR 94/2020 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-06-16 10:30:23.
 INFORMACJA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 40 W KIELCACH z dnia 15 czerwca 2020 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-06-16 10:37:45.
 Zarządzenie Nr 41/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-06-17 14:51:06.
 Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-06-19 08:04:25.
 POSTANOWIENIE NR 191/2020 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w gminie Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-06-26 23:32:20.
 OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 czerwca 2020 r. o kandydatach w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta RP

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-07-01 07:49:32 | Data modyfikacji: 2020-07-01 07:50:47.
Data wprowadzenia: 2020-07-01 07:49:32
Data modyfikacji: 2020-07-01 07:50:47
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat