Uchwała Nr XVI/121/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 31 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2020-2027

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-05-06 10:06:02 | Data modyfikacji: 2020-05-06 10:06:40.
 Uchwała Nr XVI/122/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-05-06 11:46:04.
 Uchwała Nr XVI/123/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie funduszu sołeckiego

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-05-06 11:47:31.
 Uchwała Nr XVI/124/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2020 roku

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-05-06 11:51:16.
 Uchwała Nr XVI/125/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia zakresu działania i zasad uczestnictwa w zajęciach Klubu Seniora w Wilczycach

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-05-06 12:02:00.
 Uchwała Nr XVI/126/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z obiektu Klubu Seniora w Wilczycach

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-05-06 12:12:19.
 Uchwała Nr XVI/127/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-05-06 12:20:43 | Data modyfikacji: 2020-05-06 12:21:22.
 Uchwała Nr XVI/128/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilczyce w 2020 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-05-06 12:26:00.
 Uchwała Nr XVI/129/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 31 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-05-06 12:59:45.
 Uchwała Nr XVI/130/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-05-06 13:13:07.
 Uchwała Nr XVI/131/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-05-06 13:18:17.

Zobacz:
 Sesja 15 .  Sesja 16 .  Sesja 17 .  sesja 18 .   sesja 19 .  sesja 20 .  sesja 21 .  sesja 22 .  sesja 23 .  sesja 24 . 
Data wprowadzenia: 2020-05-06 13:18:17
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat