Uchwała Nr XVII/132/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie skargi dotyczącej działalności radnego Rady Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-06-02 14:28:38.
 Uchwała Nr XVII/133/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Kolonia

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-06-02 14:43:05.
 Uchwała Nr XVII/134/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-06-04 08:00:22 | Data modyfikacji: 2020-06-04 08:01:11.
 Uchwała Nr XVII/135/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2020-2027

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-06-02 14:52:02 | Data modyfikacji: 2020-06-02 14:55:32.
  Uchwała Nr XVII/136/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-06-02 14:58:26.
 Uchwała Nr XVII/137/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-06-03 11:02:16.
 Uchwała Nr XVII/138/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-06-03 11:07:48.
 Uchwała Nr XVII/139/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wilczyce z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-06-03 11:13:53.
 Uchwała Nr XVII/140/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie kandydatury radnego Edwarda Trznadla do komisji gospodarki finansowej, rolnictwa, drogownictwa, promocji i rozwoju gospodarczego

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-06-03 11:21:53.

Zobacz:
 Sesja 15 .  Sesja 16 .  Sesja 17 .  sesja 18 .   sesja 19 .  sesja 20 .  sesja 21 .  sesja 22 .  sesja 23 .  sesja 24 . 
Data wprowadzenia: 2020-06-03 11:21:53
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat