Uchwała Nr XVIII/141/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-07-03 14:46:20.
 Uchwała Nr XVIII/142/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-07-03 14:48:23.
 Uchwała Nr XVIII/143/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Kolonia

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-07-03 14:51:12.
 Uchwała Nr XVIII/144/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-07-03 14:56:40.
 Uchwała Nr XVIII/145/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji rewizyjnej Rady Gminy

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-07-07 09:08:29.

Zobacz:
 Sesja 15 .  Sesja 16 .  Sesja 17 .  sesja 18 .   sesja 19 .  sesja 20 .  sesja 21 .  sesja 22 .  sesja 23 .  sesja 24 . 
Data wprowadzenia: 2020-07-07 09:08:29
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat