POSTANOWIENIE NR 266/2020 KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH IV z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Wilczyce w okręgu wyborczym nr 8

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-08-05 10:33:16.
 ZARZĄDZENIE Nr 85/2020 WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wilczyce w okręgu wyborczym nr 8

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-08-05 10:35:16.
 KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH IV z dnia 5 sierpnia 2020 r. o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, które biorą udział w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Wilczyce, zarządzonych na dzień 18 października 2020 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-08-05 10:37:21.
 KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH IV z dnia 5 sierpnia 2020 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Wilczyce, zarządzonych na dzień 18 października 2020 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-08-05 10:39:05.
 KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH IV z dnia 5 sierpnia 2020 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Wilczyce, zarządzonych na dzień 18 października 2020 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-08-05 10:41:28.
 KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH IV z dnia 5 sierpnia 2020 r. o sposobie zgłaszania kandydatów do składu obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Wilczyce, zarządzonych na dzień 18 października 2020 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-08-05 10:42:46.
 KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH IV z dnia 5 sierpnia 2020 r. o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Wilczycach w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Wilczyce, zarządzonych na dzień 18 października 2020 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-08-05 10:43:59.
 POSTANOWIENIE NR 271/2020 KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH IV z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie podziału Gminy Wilczyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (PDF)

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-08-13 13:29:36.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Wilczyce z dnia 21 sierpnia 2020 roku w sprawie podziału Gminy Wilczyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (PDF)

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-08-27 12:10:31.
 Postanowienie Nr 281/2020 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 7 września 2020 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Wilczycach

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-09-10 09:19:51.
 Postanowienie Nr 282/2020 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 7 września 2020 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Wilczycach w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Wilczyce zarządzonych na dzień 18 października 2020 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-09-10 09:23:20.
 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Wilczycach z dnia 11 września 2020 r. o składzie Komisji, jej siedzibie oraz o dyżurach pełnionych przez Komisję w celu rejestracji kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-09-14 12:25:50.
 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Wilczycach z dnia 18 września 2020 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Wilczyce zarządzonych na dzień 18 października 2020 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-09-28 13:10:45 | Data modyfikacji: 2020-09-30 14:53:17.
 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Wilczycach z dnia 8 października 2020 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Wilczyce bez głosowania w okręgu wyborczym nr 8

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-10-08 09:45:01.
Data wprowadzenia: 2020-10-08 09:45:01
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat