Uchwała Nr XIX/146/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wilczyce wotum zaufania za 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-08-10 11:35:23.
 Uchwała Nr XIX/147/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-08-10 11:55:43.
 Uchwała Nr XIX/148/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wilczyce absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-08-10 11:59:16.
 Uchwała Nr XIX/149/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 24 lipca 2020 r. z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-08-10 12:00:48.
 Uchwała Nr XIX/150/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 24 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji ochrony środowiska, oświaty, kultury, sportu, zdrowia, spraw socjalnych i porządku publicznego Rady Gminy

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-08-10 12:03:08.
 Uchwała Nr XIX/151/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 24 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji skarg, wniosków i petycji

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-08-10 12:05:26.
 Uchwała Nr XIX/152/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie odwołania członków Komisji rewizyjnej Rady Gminy

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-08-10 12:07:28.
 Uchwała Nr XIX/153/2020 r. w sprawie odwołania członka komisji ochrony środowiska, oświaty, kultury, sportu, zdrowia, spraw socjalnych i porządku publicznego Rady Gminy

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-08-10 12:09:54.

Zobacz:
 Sesja 15 .  Sesja 16 .  Sesja 17 .  sesja 18 .   sesja 19 .  sesja 20 .  sesja 21 .  sesja 22 .  sesja 23 .  sesja 24 . 
Data wprowadzenia: 2020-08-10 12:09:54
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat