Uchwała Nr XXIII/162/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2020-2027

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-12-15 09:16:48 | Data modyfikacji: 2020-12-15 09:17:43.
 Uchwała Nr XXIII/163/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-12-15 09:21:04.
 Uchwała Nr XXIII/164/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wilczyce z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-12-15 09:28:32.
 Uchwała Nr XXIII/165/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2021 na obszarze Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-12-15 09:33:08.
 Uchwały Nr XXIII/166/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/58/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-12-15 09:41:48.
 Uchwała Nr XXIII/167/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2021 roku na terenie Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-12-15 09:59:38.
 Uchwała Nr XXIII/168/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji rewizyjnej Rady Gminy

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-12-15 10:01:54 | Data modyfikacji: 2020-12-15 10:04:57.
 Uchwała Nr XXIII/169/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji ochrony środowiska, oświaty, kultury, sportu, zdrowia, spraw socjalnych i porządku publicznego Rady Gminy

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-12-15 10:05:28.

Zobacz:
 Sesja 15 .  Sesja 16 .  Sesja 17 .  sesja 18 .   sesja 19 .  sesja 20 .  sesja 21 .  sesja 22 .  sesja 23 .  sesja 24 . 
Data wprowadzenia: 2020-12-15 10:05:28
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat