Uchwała Nr XXIV/170/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2021-2027

Uchwała Nr XXIV/171/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2021 rok

Uchwała Nr XXIV/172/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2021 roku

Uchwała Nr XXIV/173/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok

Uchwała Nr XXIV/174/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok

Uchwała Nr XXIV/175/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w s

Uchwała Nr XXIV/176/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Wilczyce na 2021 r.

Uchwała Nr XXIV/177/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat pobieranych za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Wilczyce

Uchwała Nr XXIV/178/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej zryczałtowanej diety dla radnych Rady Gminy Wilczyce.

Wyrok WSA w Kielcach na Uchwałę Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2020 r. nr XXIV/178/2020

Uchwała Nr XXIV/179/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy Wójta Gminy

Uchwała Nr XXIV/180/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Wilczyce

Uchwała Nr XXIV/181/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia Petycji Pana Arkadiusza Rakoczy w interesie publicznym z dnia 11 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr XXIV/182/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia Petycji Pana Piotra Sterkowskiego w interesie publicznym z dnia 14 grudnia 2020 r.

 

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-12-31 10:32:19 | Data modyfikacji: 2021-01-04 14:25:11.

Zobacz:
 Sesja 15 .  Sesja 16 .  Sesja 17 .  sesja 18 .   sesja 19 .  sesja 20 .  sesja 21 .  sesja 22 .  sesja 23 .  sesja 24 . 
Data wprowadzenia: 2020-12-31 10:32:19
Data modyfikacji: 2021-01-04 14:25:11
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat