Zarządzenie Nr 10/2021 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2021 rok

Zarządzenie Nr 12/2021 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2021 rok

Zarządzenie Nr 13/2021 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2021 rok

Zarządzenie Nr 14/2021 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn. transport (dowóz) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV

Zarządzenie Nr 17/2021 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Wilczyce

Zarządzenie Nr 18/2021 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2021 rok

Zarządzenie Nr 20/2021 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2021 rok

Zarządzenie Nr 24/2021 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2021 rok

Zarządzenie Nr 27/2021 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2021 rok

Zarządzenie Nr 31/2021 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 1 czerwca 2021 roku w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku wydzielonego dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie Nr 32/2021 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2021 rok

Zarządzenie Nr 34/2021 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 14.06.2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczycach za 2020 rok

Zarządzenie Nr 35/2021 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku wydzielonego dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu "Wspieraj Seniora" na 2021 rok

Zarządzenie Nr 37/2021 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2021 rok

Zarządzenie Nr 38/2021 Wojta Gminy Wilczyce z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2021 rok

Zarządzenie NR 39/2021 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 12.07.2021 r. w sprawie przyjęcia planu rozwoju sieci drogowej na lata 2021-2026 dla Gminy Wilczyce

Zarządzenie Nr 42/2021 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Wilczyce, informacji o kształtowaniu się WPF oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej in

Zarządzenie nr 66/2021 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu rekrutacji dla projektu pn. Razem dla dobra seniorów - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce"

Zarządzenie Nr 69/2021 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 06 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Wilczycach w zamian za święto przypadające w sobotę 25 grudnia 2021 r.

 

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2021-02-22 11:53:24.
Data wprowadzenia: 2021-02-22 11:53:24
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat