Uchwała Nr XXVII/195/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wilczyce

Uchwała Nr XXVII/196/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 17 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2021-2027

Uchwała Nr XXVII/197/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2021 rok

Uchwała Nr XXVII/198/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok

Uchwała Nr XXVII/199/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 17 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wilczyce z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Uchwała Nr XXVII/200/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 17 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej zryczałtowanej diety dla radnych Rady Gminy Wilczyce

Uchwała Nr XXVII/201/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Wojewody Świętokrzyskiego na uchwałę Nr XXIV/178/2020 Rady Gminy w Wilczycach z dnia 20 grudnia 20

Uchwała Nr XXVII/202/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym z dnia 6 lutego 2021 r.

Uchwała Nr XXVII/203/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym z dnia 18 lutego 2021 r.

Uchwała Nr XXVII/204/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym z dnia 04 marca 2021 r.

 

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2021-03-24 14:30:09.

Zobacz:
 sesja 25 .  sesja 26 .  sesja 27 .  sesja 28 .  sesja 29 .  sesja 30 .  sesja 31 .  sesja 32 .  sesja 33 .  sesja 34 .  sesja 35 . 
Data wprowadzenia: 2021-03-24 14:30:09
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat