Uchwała Nr XXVIII/205/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 11 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2021-2027

Uchwała Nr XXVIII/206/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2021 rok

Uchwała Nr XXVIII/207/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego

Uchwała Nr XXVIII/208/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmiany uchwały nr XXIV/174/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2020 roku w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz

Uchwała Nr XXVIII/209/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach

Uchwała Nr XXVIII/210/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratury Okręgowej w Kielcach, ul. Mickiewicza 7, 25-352 Kielce na uchwałę Nr V/26/2011 Rady Gm

Uchwała Nr XXVII/211/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, ul. Mickiewicza 7, 25-352 Kielce na uchwałę Nr XXV/225/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 sierpnia 2018 r

Uchwała Nr XXVIII/212/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2021 roku

 Uchwała Nr XXVIII/213/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie odmowy wygaszenia mandatu radnego

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2021-05-24 13:06:58 | Data modyfikacji: 2021-05-24 13:43:25.

Zobacz:
 sesja 25 .  sesja 26 .  sesja 27 .  sesja 28 .  sesja 29 .  sesja 30 .  sesja 31 .  sesja 32 .  sesja 33 .  sesja 34 .  sesja 35 . 
Data wprowadzenia: 2021-05-24 13:06:58
Data modyfikacji: 2021-05-24 13:43:25
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat