Uchwała Nr XXXI/224/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 12 sierpnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2021-2027

Uchwała Nr XXXI/225/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2021 rok

Uchwała Nr XXXI/226/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Sandomierskiemu

Uchwała Nr XXXI/227/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Wilczyce do organu regulacyjnego

Uchwała Nr XXXI/228/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach

Uchwała Nr XXXI/229/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej

Uchwała Nr XXXI/230/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania

Uchwała Nr XXXI/231/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Wilczyce porozumienia międzygminnego w celu przygotowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Miejskiego Obszaru F

Uchwała Nr XXXI/232/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Wilczyce porozumienia międzygminnego w celu przygotowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategiczne

Rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 13.09.2021 r. dot. uchwały nr XXXI/231/2021 z dnia 12 sierpnia 2021 r.

Rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 13.09.2021 r. dot. uchwały nr XXXI/232/2021 z dnia 12 sierpnia 2021 r.

 

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2021-08-18 12:24:49.

Zobacz:
 sesja 25 .  sesja 26 .  sesja 27 .  sesja 28 .  sesja 29 .  sesja 30 .  sesja 31 .  sesja 32 .  sesja 33 .  sesja 34 .  sesja 35 . 
Data wprowadzenia: 2021-08-18 12:24:49
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat