Uchwała Nr XXXII/233/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2021-2027

Uchwała Nr XXXII/234/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2021 rok

Uchwała Nr XXXII/235/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 września 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Sandomierskiemu

Uchwała Nr XXXII/236/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 września 2021 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Sandomierzu w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystan

Uchwała Nr XXXII/237/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 września 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wilczyce na rok szkolny 2021/2022

Uchwała Nr XXXII/238/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 września 2021 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Wilczyce

Uchwała Nr XXXII/239/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Wilczyce porozumienia międzygminnego w celu przygotowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego

Uchwała Nr XXXII/240/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Wilczyce porozumienia międzygminnego w celu przygotowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego

 

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2021-10-06 13:35:57.

Zobacz:
 sesja 25 .  sesja 26 .  sesja 27 .  sesja 28 .  sesja 29 .  sesja 30 .  sesja 31 .  sesja 32 .  sesja 33 .  sesja 34 .  sesja 35 . 
Data wprowadzenia: 2021-10-06 13:35:57
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat