Uchwała Nr XXXIV/248/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2021 rok

Uchwała Nr XXXIV/249/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na okres dłuższy niż 3 lata i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

Uchwała Nr XXXIV/250/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wilczyce na lata 2022-2026

Uchwała Nr XXXIV/251/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie przekazania do WSA w Kielcach skargi z dnia 15 listopada 2021 r. na uchwałę Rady Gminy Wilczyce Nr IX/46/2011 z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie chwalenia MPZP Gminy

Uchwała Nr XXXIV/252/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Wilczyce

Uchwała Nr XXXIV/253/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy

Uchwała Nr XXXIV/254/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie odwołania członka Komisji rewizyjnej Rady Gminy Eugeniusza Polita

Uchwała Nr XXXIV/255/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie odwołania członka Komisji ochrony środowiska, oświaty, kultury, sportu, zdrowia, spraw socjalnych i porządku publicznego Rady Gminy Eugeniusza Polita

Rozstrzygnięcie nadzorcze dot. uchwały Nr XXXIV/250/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 16 grudnia 2021 r.

 

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2021-12-20 08:53:20.

Zobacz:
 sesja 25 .  sesja 26 .  sesja 27 .  sesja 28 .  sesja 29 .  sesja 30 .  sesja 31 .  sesja 32 .  sesja 33 .  sesja 34 .  sesja 35 . 
Data wprowadzenia: 2021-12-20 08:53:20
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat