Uchwała Nr XXXV/256/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2022-2027

Uchwała Nr XXXV/257/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2022 rok

Uchwała Nr XXXV/258/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2021-2027 r.

Uchwała Nr XXXV/259/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2021 rok

Uchwała Nr XXXV/260/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok

Uchwała Nr XXXV/261/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w sz

Uchwała Nr XXXV/262/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Wilczyce na 2022 r.

Uchwała Nr XXXV/263/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Gmina Wilczyce

Rozstrzygnięcie nadzorcze dot. uchwały Nr XXXV/261/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2021 r.

 

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2022-01-05 10:04:36.

Zobacz:
 sesja 25 .  sesja 26 .  sesja 27 .  sesja 28 .  sesja 29 .  sesja 30 .  sesja 31 .  sesja 32 .  sesja 33 .  sesja 34 .  sesja 35 . 
Data wprowadzenia: 2022-01-05 10:04:36
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat