Uchwała Nr XXXVII/270/2022 Rady Gminy Wilczyce z dnia 1 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2022-2027

Uchwała Nr XXXVII/271/2022 Rady Gminy Wilczyce z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2022 rok

Uchwała Nr XXXVII/272/2022 Rady Gminy Wilczyce z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi ......., działających przez .... o stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Gminy Wilczyce Nr IX/46/

Uchwała Nr XXXVII/273/2022 Rady Gminy Wilczyce z dnia 1 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej

Uchwała Nr XXXVII/274/2022 Rady Gminy Wilczyce z dnia 1 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczyc

Uchwała Nr XXXVII/275/2022 Rady Gminy Wilczyce z dnia 1 marca 2022 w sprawie "Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce na lata 2022-2025"

Uchwała Nr XXXVII/276/2022 Rady Gminy Wilczyce z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wilczyce na lata 2022-2026

Uchwała Nr XXXVII/277/2022 Rady Gminy Wilczyce z dnia 1 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/268/2022 Rady Gminy Wilczyce z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich dom

Uchwała Nr XXXVII/278/2022 Rady Gminy Wilczyce z dnia 1 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę XXXV/260/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzia

Uchwała Nr XXXVII/279/2022 Rady Gminy Wilczyce z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilczyce w 2022 r.

 

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2022-03-25 14:29:40.

Zobacz:
 sesja 36 .  sesja 37 .  sesja 38 .  sesja 39 .  sesja 40 .  sesja 41 .  sesja 42 .  sesja 43 .  sesja 44 . 
Data wprowadzenia: 2022-03-25 14:29:40
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat