Uchwała Nr VIII / 53 / 2003 w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2003 rok

Opublikowane przez: Maria Krakowiak-Kusik | Data wprowadzenia: 2003-11-04 13:07:50.
 Uchwała Nr VIII / 55 / 2003 w sprawie: odstąpienia od sporządzenia zmiany w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilczyce.

Opublikowane przez: Maria Krakowiak-Kusik | Data wprowadzenia: 2003-11-04 13:11:05.
 Uchwała Nr. VIII / 56 / 2003 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od psów w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Opublikowane przez: Maria Krakowiak-Kusik | Data wprowadzenia: 2003-11-04 13:13:50 | Data modyfikacji: 2003-11-04 13:15:14.
 Uchwała Nr VIII / 57 /2003 w sprawie: utworzenia i przyjęcia planu finansowego dla środka specjalnego.

Opublikowane przez: Maria Krakowiak-Kusik | Data wprowadzenia: 2003-11-04 13:19:24.
 UCHWAŁA Nr VIII / 58 /2003 w sprawie: trybu postępowania o udzielenie z budżetu dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.

Opublikowane przez: Maria Krakowiak-Kusik | Data wprowadzenia: 2003-11-04 13:23:17.
 Uchwała Nr VIII / 59 / 2003 w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Sandomierzu w sprawie ograniczenia działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu poprzez likwidację poradni terapii uzależnień i okulistycznej.

Opublikowane przez: Maria Krakowiak-Kusik | Data wprowadzenia: 2003-11-04 13:26:23.
 Uchwała Nr VIII / 60 / 2003 w sprawie: wyboru ławników do Sądu Rejonowego.

Opublikowane przez: Maria Krakowiak-Kusik | Data wprowadzenia: 2003-11-04 13:28:25.
 Uchwała Nr VIII / 54 / 2003 w sprawie: udziału Gminy Wilczyce w tworzeniu Regionalnego Biura Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli.

Opublikowane przez: Maria Krakowiak-Kusik | Data wprowadzenia: 2003-11-04 13:32:50.

Zobacz:
 sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 . 
Data wprowadzenia: 2003-11-04 13:32:50
Opublikowane przez: Maria Krakowiak-Kusik