Uchwała Nr XXXX/287/2022 Rady Gminy Wilczyce z dnia 14 czerwca 2022 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wilczyce wotum zaufania za 2021 rok

Uchwała Nr XXXX/288/2022 Rady Gminy Wilczyce z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok

Uchwała Nr XXXX/289/2022 Rady Gminy Wilczyce z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wilczyce absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok

Uchwała Nr XXXX/290/2022 Rady Gminy Wilczyce z dnia 14 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2022-2027

Uchwała Nr XXXX/291/2022 Rady Gminy Wilczyce z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2022 rok

Uchwała Nr XXXX/292/2022 Rady Gminy Wilczyce z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi ...... działających przez .... o stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Gminy Wilczyce Nr IX/46/

Uchwała Nr XXXX/293/2022 Rady Gminy Wilczyce z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach

 

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2022-06-29 13:46:21.

Zobacz:
 sesja 36 .  sesja 37 .  sesja 38 .  sesja 39 .  sesja 40 .  sesja 41 .  sesja 42 .  sesja 43 .  sesja 44 . 
Data wprowadzenia: 2022-06-29 13:46:21
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat