Uchwała Nr IX / 61 / 2003 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2003 rok.

Opublikowane przez: Maria Krakowiak-Kusik | Data wprowadzenia: 2003-12-11 09:41:06.
 Uchwała Nr XI / 62 / 2003 w sprawie uchwalenia zmiany Nr IV w Miejscowym Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego gminy Wilczyce.

Opublikowane przez: Maria Krakowiak-Kusik | Data wprowadzenia: 2003-12-11 09:43:00.
 Uchwała Nr XI / 63 / 2003 w sprawie: ustalenia ceny żyta do podatku rolnego na 2004 rok.

Opublikowane przez: Maria Krakowiak-Kusik | Data wprowadzenia: 2003-12-11 09:44:20.
 Uchwała Nr XI / 64 / 2003 w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2004 rok.

Opublikowane przez: Maria Krakowiak-Kusik | Data wprowadzenia: 2003-12-11 09:47:35.
 Uchwała Nr XI / 65 / 2003 w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2004 rok.

Opublikowane przez: Maria Krakowiak-Kusik | Data wprowadzenia: 2003-12-11 09:49:15.
 Uchwała Nr XI / 66 / 2003 w sprawie : ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz jej poboru na 2004 rok.

Opublikowane przez: Maria Krakowiak-Kusik | Data wprowadzenia: 2003-12-11 09:50:14.
 

Opublikowane przez: Maria Krakowiak-Kusik | Data wprowadzenia: 2003-12-11 09:51:22 | Data modyfikacji: 2003-12-11 09:56:14.
 Uchwała Nr XI / 68 / 2003 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Wilczyce.

Opublikowane przez: Maria Krakowiak-Kusik | Data wprowadzenia: 2003-12-11 09:52:46.
 Uchwała Nr XI / 69 / 2003 w sprawie : określenia szczegółowych zasad umarzania wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ustawy Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych.

Opublikowane przez: Maria Krakowiak-Kusik | Data wprowadzenia: 2003-12-11 09:53:54.

Zobacz:
 sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 . 
Data wprowadzenia: 2003-12-11 09:53:54
Opublikowane przez: Maria Krakowiak-Kusik