Uchwała Nr XLIII/302/2022 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2022-2027

Uchwała Nr XLIII/303/2022 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2022 rok

Uchwała Nr XLIII/304/2022 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2023 na obszarze Gminy Wilczyce

Uchwała Nr XLIII/305/2022 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2023 roku na terenie Gminy Wilczyce

Uchwała Nr XLIII/306/2022 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach

Uchwała Nr XLIII/307/2022 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Wilczyce

Uchwała Nr XLIII/308/2022 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na okres dłuższy niż 3 lata i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

Uchwała Nr XLIII/309/2022 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada w sprawie wyłączenia drogi z użytkowania

Uchwała Nr XLIII/310/2022 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wilczyce z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działaln

Uchwała Nr XLIII/311/2022 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za i

Uchwała Nr XLIII/312/2022 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023

 

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2022-12-23 08:24:31.

Zobacz:
 sesja 36 .  sesja 37 .  sesja 38 .  sesja 39 .  sesja 40 .  sesja 41 .  sesja 42 .  sesja 43 .  sesja 44 . 
Data wprowadzenia: 2022-12-23 08:24:31
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat