Uchwała Nr XLIV/313/2022 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2023-2027

Uchwała Nr XLIV/314/2022 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2023 rok

Uchwała Nr XLIV/315/2022 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2023 roku

Uchwała Nr XLIV/316/2022 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2022 rok

Uchwała Nr XLIV/317/2022 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023

Uchwała Nr XLIV/318/2022 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinasnowania (...)

Uchwała Nr XLIV/319/2022 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Wilczyce na 2023 r.

Uchwała Nr XLIV/320/2022 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Wilczyce na lata 2023-2026

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego dot. uchwały Nr XLIV/318/2023 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 grudnia 2022 r.

 

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2023-01-20 10:31:56.

Zobacz:
 sesja 36 .  sesja 37 .  sesja 38 .  sesja 39 .  sesja 40 .  sesja 41 .  sesja 42 .  sesja 43 .  sesja 44 . 
Data wprowadzenia: 2023-01-20 10:31:56
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat