w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu Gminy Wilczyce dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli wykonywania zleconego zadania przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych

Opublikowane przez: Maria Krakowiak-Kusik | Data wprowadzenia: 2004-06-18 07:30:50.
 zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Wilczycach w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy Wójta Gminy, oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta

Opublikowane przez: Maria Krakowiak-Kusik | Data wprowadzenia: 2004-06-18 07:31:58.
 przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy w Wilczycach

Opublikowane przez: Maria Krakowiak-Kusik | Data wprowadzenia: 2004-06-18 07:33:05.
 w sprawie zmiany planu wydatków budżetu Gminy na 2004 rok

Opublikowane przez: Maria Krakowiak-Kusik | Data wprowadzenia: 2004-06-18 07:33:47.
 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres powyżej trzech lat

Opublikowane przez: Maria Krakowiak-Kusik | Data wprowadzenia: 2004-06-18 07:34:47.
 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości

Opublikowane przez: Maria Krakowiak-Kusik | Data wprowadzenia: 2004-06-18 07:35:11.
 w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności na terenie Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Maria Krakowiak-Kusik | Data wprowadzenia: 2004-06-18 07:36:00.
 zmiana uchwały w sprawie powołania komisji rewizyjnej Rady Gminy

Opublikowane przez: Maria Krakowiak-Kusik | Data wprowadzenia: 2004-06-18 07:37:00.

Zobacz:
 sesja 13 .  sesja 14 .  sesja 15 .  sesja 16 .  sesja 17 .  sesja 18 .  sesja 19 .  sesja 20 .  sesja 21 . 
Data wprowadzenia: 2004-06-18 07:37:00
Opublikowane przez: Maria Krakowiak-Kusik