W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2004 rok

Opublikowane przez: Maria Krakowiak-Kusik | Data wprowadzenia: 2004-07-05 13:32:41.
 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności na terenie Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Maria Krakowiak-Kusik | Data wprowadzenia: 2004-07-05 13:35:23.
 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności na terenie Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Maria Krakowiak-Kusik | Data wprowadzenia: 2004-07-05 13:37:31.
 w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, zwolnienia od opłaty oraz tryb jej pobierania

Opublikowane przez: Maria Krakowiak-Kusik | Data wprowadzenia: 2004-07-05 13:38:51.
 w sprawie uchwalenia Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Maria Krakowiak-Kusik | Data wprowadzenia: 2004-07-05 13:39:43.

Zobacz:
 sesja 13 .  sesja 14 .  sesja 15 .  sesja 16 .  sesja 17 .  sesja 18 .  sesja 19 .  sesja 20 .  sesja 21 . 
Data wprowadzenia: 2004-07-05 13:39:43
Opublikowane przez: Maria Krakowiak-Kusik