Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach
2022-06-24 09:40:26
  ...więcej

XXXX Sesja Rady Gminy Wilczyce
2022-06-06 12:40:55
Ogłoszenie  W dniu 14 czerwca 2022 r. (wtorek) o godz. 09:00 w budynku Urzędu Gminy w Wilczycach odbędzie się XXXX Sesja Rady Gminy Wilczyce. Przewodniczący Rady Gminy /-/ Jan Roźmiej Transmijsa on-line pod adr  ...więcej

Wójt Gminy Wilczyce ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach
2022-06-01 08:24:43
  ...więcej

Wykaz osób fizycznych, prawnych którym w zakresie podatków i opłat udzielono w 2021 roku ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia
2022-05-27 13:03:24
  ...więcej

Wykaz osób fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2021 roku
2022-05-27 13:00:25
  ...więcej

XXXIX Sesja Rady Gminy Wilczyce
2022-05-09 11:31:37
Ogłoszenie  W dniu 12 maja 2022 r. (czwartek) o godz. 09:00 w budynku Urzędu Gminy w Wilczycach odbędzie się XXXIX Sesja Rady Gminy Wilczyce. Przewodniczący Rady Gminy /-/ Jan Roźmiej   Transmijsa on-line  ...więcej

XXXVIII Sesja Rady Gminy Wilczyce
2022-04-06 13:18:21
Ogłoszenie  W dniu 14 kwietnia 2022 r. (czwartek) o godz. 09:00 w budynku Urzędu Gminy w Wilczycach odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Gminy Wilczyce. Przewodniczący Rady Gminy /-/ Jan Roźmiej   Transmijsa o  ...więcej

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r. na terenie województwa świętokrzyskiego
2022-03-21 11:06:30
  ...więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych na terenie Gminy Wilczyce
2022-03-17 14:54:06
Do pobrania: - ogłoszenie wraz z wykazem (pdf)  ...więcej

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku
2022-03-07 14:20:34
Wilczyce, dn. 07.03.2022 r. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert   Wójt Gminy Wilczyce informuje, że w wyniku postępowania konkursowego na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultur  ...więcej

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert dot. postępowania pod nazwą: Wspieranie bezpłatnymi darami żywnościowymi najuboższych rodzin z terenu gminy Wilczyce
2022-02-25 11:26:33
Wilczyce, dn. 25.02.2022 r.   Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert   Wójt Gminy Wilczyce informuje, że w wyniku postępowania konkursowego na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pom  ...więcej

XXXVII Sesja Rady Gminy Wilczyce
2022-02-18 12:17:33
Ogłoszenie  W dniu 1 marca 2022 r. (wtorek) o godz. 09:00 w budynku Urzędu Gminy w Wilczycach odbędzie się XXXVII Sesja Rady Gminy Wilczyce. Przewodniczący Rady Gminy /-/ Jan Roźmiej  - porządek obrad (PD  ...więcej

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO: KIEROWNIK REFERATU ROLNICTWA, GOSPODARKI GRUNTAMI, OCHRONY ŚRODOWISKA, INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
2022-02-14 12:56:01
do pobrania: - Informacja o wynikach (PDF)  ...więcej

Wójt Gminy Wilczyce ogłasza konkurs otwarty ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku
2022-02-02 13:28:35
Wilczyce, dn. 02.02.2022 r. Ogłoszenie                        Na podstawie art. 11 ust. 2  i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003   ...więcej

Wójt Gminy Wilczyce ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w 2022 roku.
2022-01-31 13:03:56
31.01.2022   Ogłoszenie       Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn.zm.) oraz uch  ...więcej

NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY WILCZYCE
2022-01-28 09:48:59
Kierownik referatu rolnictwa, gospodarki gruntami, ochrony środowiska, inwestycji i zamówień publicznych do pobrania: - Ogłoszenie o naborze (PDF)  ...więcej

INFORMACJA DOT. OGŁOSZONEGO KONKURSU - Kierownik referatu rolnictwa, gospodarki gruntami, ochrony środowiska, inwestycji i zamówień publicznych
2022-01-27 13:05:19
  ...więcej

XXXVI Sesja Rady Gminy Wilczyce
2022-01-20 14:27:06
Ogłoszenie  W dniu 27 stycznia 2022 r. (czwartek) o godz. 09:00 w budynku Urzędu Gminy w Wilczycach odbędzie się XXXVI Sesja Rady Gminy Wilczyce. Przewodniczący Rady Gminy /-/ Jan Roźmiej Do pobrania: - porządek o  ...więcej

NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY WILCZYCE
2022-01-10 10:58:36
Kierownik referatu rolnictwa, gospodarki gruntami, ochrony środowiska, inwestycji i zamówień publicznych Do pobrania: - Ogłoszenie o naborze (PDF)  ...więcej

XXXV Sesja Rady Gminy Wilczyce
2021-12-22 14:07:49
Ogłoszenie  W dniu 30 grudnia 2021 r. (czwartek) o godz. 12:00 w budynku Urzędu Gminy w Wilczycach odbędzie się XXXV Sesja Rady Gminy Wilczyce. Przewodniczący Rady Gminy /-/ Jan Roźmiej do pobrania: - por  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 116
następne