w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Wilczyce na 2004 rok

Opublikowane przez: Szymon Chalubiec | Data wprowadzenia: 2004-09-07 12:53:01.
 w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Wilczyce, oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

Opublikowane przez: Szymon Chalubiec | Data wprowadzenia: 2004-09-07 12:54:00.
 w sprawie ustalenia wysokości kryterium dochodowego do zasiłku celowego w formie dożywiania dzieci oraz zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania dzieci

Opublikowane przez: Szymon Chalubiec | Data wprowadzenia: 2004-09-07 12:55:05.
 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Szymon Chalubiec | Data wprowadzenia: 2004-09-07 12:55:41.

Zobacz:
 sesja 13 .  sesja 14 .  sesja 15 .  sesja 16 .  sesja 17 .  sesja 18 .  sesja 19 .  sesja 20 .  sesja 21 . 
Data wprowadzenia: 2004-09-07 12:55:41
Opublikowane przez: Szymon Chalubiec