w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy Wilczyce na 2004 rok.

Opublikowane przez: Szymon Chalubiec | Data wprowadzenia: 2004-12-06 10:05:48.
 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wilczyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2005 roku.

Opublikowane przez: Szymon Chalubiec | Data wprowadzenia: 2004-12-06 10:07:12.
 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku...

Opublikowane przez: Szymon Chalubiec | Data wprowadzenia: 2004-12-06 10:08:09.
 w sprawie przystąpienia do Związku Gmin Doliny Opatówki.

Opublikowane przez: Szymon Chalubiec | Data wprowadzenia: 2004-12-06 10:09:06.
 w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Doliny Opatówki.

Opublikowane przez: Szymon Chalubiec | Data wprowadzenia: 2004-12-06 10:10:14.
 w sprawie ustalenia ceny żyta do podatku rolnego na 2005 rok.

Opublikowane przez: Szymon Chalubiec | Data wprowadzenia: 2004-12-06 10:11:48.
 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2005 rok.

Opublikowane przez: Szymon Chalubiec | Data wprowadzenia: 2004-12-06 10:12:45.
 w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz jej poboru na 2005 rok.

Opublikowane przez: Szymon Chalubiec | Data wprowadzenia: 2004-12-06 10:13:43.
 w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów na 2005 rok.

Opublikowane przez: Szymon Chalubiec | Data wprowadzenia: 2004-12-06 10:14:27.
 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Opublikowane przez: Szymon Chalubiec | Data wprowadzenia: 2004-12-06 10:15:49.
 uchylająca uchwałę w sprawie ustalania górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych na terenie Gminy Wilczyce.

Opublikowane przez: Szymon Chalubiec | Data wprowadzenia: 2004-12-06 10:18:22.

Zobacz:
 sesja 13 .  sesja 14 .  sesja 15 .  sesja 16 .  sesja 17 .  sesja 18 .  sesja 19 .  sesja 20 .  sesja 21 . 
Data wprowadzenia: 2004-12-06 10:18:22
Opublikowane przez: Szymon Chalubiec