w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy Wilczyce na 2004 rok.

Opublikowane przez: Szymon Chalubiec | Data wprowadzenia: 2005-01-03 12:04:39.
 zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Wilczycach w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy Wójta Gminy, oraz...

Opublikowane przez: Szymon Chalubiec | Data wprowadzenia: 2005-01-03 12:07:26.
 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych.

Opublikowane przez: Szymon Chalubiec | Data wprowadzenia: 2005-01-03 12:11:52.
 w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów.

Opublikowane przez: Szymon Chalubiec | Data wprowadzenia: 2005-01-03 12:15:30.
 w sprawie ustalania górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych na terenie Gminy Wilczyce.

Opublikowane przez: Szymon Chalubiec | Data wprowadzenia: 2005-01-03 12:24:56.
 w sprawie: ustalenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe nie objęte przepisami o opłacie skarbowej.

Opublikowane przez: Szymon Chalubiec | Data wprowadzenia: 2005-01-03 12:25:48 | Data modyfikacji: 2005-01-03 12:29:01.
 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2005 roku na terenie Gminy Wilczyce.

Opublikowane przez: Szymon Chalubiec | Data wprowadzenia: 2005-01-03 12:30:27.
 w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

Opublikowane przez: Szymon Chalubiec | Data wprowadzenia: 2005-01-03 12:32:25.

Zobacz:
 sesja 13 .  sesja 14 .  sesja 15 .  sesja 16 .  sesja 17 .  sesja 18 .  sesja 19 .  sesja 20 .  sesja 21 . 
Data wprowadzenia: 2005-01-03 12:32:25
Opublikowane przez: Szymon Chalubiec