w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Wilczyce
 Uchw. XXII(126)05.pdf

Opublikowane przez: Mateusz Gajek | Data wprowadzenia: 2005-04-28 08:48:09.
w sprawie zbycia nieruchomości
 Uchw.XXII 127(05) zbycie. nier..pdf

Opublikowane przez: Mateusz Gajek | Data wprowadzenia: 2005-04-28 08:49:51.
w sprawie nabycia nakładów.
 Uchw.XXII 128 (o5) nab.nakl..pdf

Opublikowane przez: Mateusz Gajek | Data wprowadzenia: 2005-04-28 08:51:36.
w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych Gminy Wilczyce
 XXII SRG uchw.121(05 strategii.pdf

Opublikowane przez: Mateusz Gajek | Data wprowadzenia: 2005-04-28 08:53:54.
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005
rok
 XXII SRG uchw.122( 05)Alkohole.pdf

Opublikowane przez: Mateusz Gajek | Data wprowadzenia: 2005-04-28 08:54:50.
w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej
–Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w
Wilczycach
 XXII SRG uchw.123(05)GZOSz..pdf

Opublikowane przez: Mateusz Gajek | Data wprowadzenia: 2005-04-28 08:55:51.
w sprawie ustalenia zasad dofinansowania
doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych
w szkołach prowadzonych przez Gminę Wilczyce
 dofinansowanie ksztalcenia.pdf

Opublikowane przez: Mateusz Gajek | Data wprowadzenia: 2005-04-28 09:36:41.
w sprawie: Regulaminu przyznawania nagród dla
nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno
-wychowawcze.
 regulamin2.pdf

Opublikowane przez: Mateusz Gajek | Data wprowadzenia: 2005-04-28 09:38:02.

Zobacz:
 sesja 22 .  sesja 23 .  sesja 24 .  sesja 25 .  sesja 26 .  sesja 27 .  sesja 28 .  sesja 29 .  sesja 30 . 
Data wprowadzenia: 2005-04-28 09:38:02
Opublikowane przez: Mateusz Gajek